Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : あさ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đó là buổi sáng của ngày 10 tháng 10(十月十日).

KANJI LIÊN QUAN