Thuộc Bộ:
Âm ON : ボク モク
Âm KUN : き こ-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái cây

KANJI LIÊN QUAN