Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : マツ バツ
Âm KUN : すえ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cái cây (木) thì đang ở thời kì cuối của sự sống