Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : ホン
Âm KUN : もと
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là gốc của 1 cái cây..Hãy đánh đấu nó với "ー"

KANJI LIÊN QUAN