Thuộc Bộ: 米[MỄ]
Âm ON : ライ タイ
Âm KUN : く.る きた.る きた.す き.たす き.たる き こ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Khi tháng mười đến,lúa(米) sẽ được thu hoạch.

KANJI LIÊN QUAN