Thuộc Bộ: 木[MỘC] 不[BẤT, PHẦU, PHỦ, PHI]
Âm ON : ハイ
Âm KUN : さかずき
Cấp độ : N3
Cách nhớ
cái ly uống rượu không nhất thiết phải bằng gỗ