Thuộc Bộ: 木[MỘC] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : トウ
Âm KUN : ひがし
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Mặt trời (日) mọc phía đông.Có thể nhìn thấy mặt trời(日) dưới một cái cây(木).

KANJI LIÊN QUAN