Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : エイ ヨウ
Âm KUN : さか.える は.え -ば.え は.える え
Cấp độ : N2
Cách nhớ
CÂY đc đội vương miệng nên cảm thấy rất VINH dự