Thuộc Bộ: 木[MỘC] 交[GIAO]
Âm ON : コウ キョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Cha(父) tôi đến trường để đón tôi.

KANJI LIÊN QUAN