Thuộc Bộ:
Âm ON : ギョウ ゴウ
Âm KUN : わざ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi giữ những con cừu (羊) ở trong hàng rào.Nó là công việc của tôi.

KANJI LIÊN QUAN