Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : ガク ラク ゴウ
Âm KUN : たの.しい たの.しむ この.む
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chúng ta hãy vui vẻ đánh những cái trống (白) trắng trên mảnh gỗ(木) đứng

KANJI LIÊN QUAN