Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : ヨウ ショウ
Âm KUN : さま さん
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một cái cây(木),con cừu(羊) và nước(水) tạo nên một tình hình về đồng cỏ gia súc