Thuộc Bộ: 木[MỘC]
Âm ON : ケン ゴン
Âm KUN : おもり かり はか.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Quyền của con chim là đc nằm trên cây