Thuộc Bộ: 木[MỘC] 黄[HOÀNG]
Âm ON : オウ
Âm KUN : よこ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bọn trẻ đang chơi bên trong một cái hộp bên cạnh một cái cây(木)