Thuộc Bộ: 区[KHU, ÂU] 欠[KHIẾM]
Âm ON : オウ
Âm KUN : うた.う は.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thời xưa trung quốc chiếm đánh các nước nhưng đang thiếu khu vực châu âu=> thiếu khu vực nghĩ ngay đến châu âu

KANJI LIÊN QUAN