Thuộc Bộ: 谷[CỐC, LỘC, DỤC] 欠[KHIẾM]
Âm ON : ヨク
Âm KUN : ほっ.する ほ.しい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
HIẾM có đôi nào đi một mình nơi THUNG LŨNG mà không nảy sinh DỤC vọng

KANJI LIÊN QUAN