Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 弋[DẶC] 止[CHỈ]
Âm ON : ブ ム
Âm KUN : たけ.し
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đã là Dặc thì 1 ng cũng bị cấm