Thuộc Bộ: 止[CHỈ] 少[THIỂU, THIẾU]
Âm ON : ホ ブ フ
Âm KUN : ある.く あゆ.む
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Dừng(止) một chút(少) và sau đó đi bộ lại.

KANJI LIÊN QUAN