Thuộc Bộ: 歹[NGẠT, ĐÃI] 匕[CHỦY]
Âm ON : シ
Âm KUN : し.ぬ し.に-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
"Có cuốn tiểu thuyết Chết ở Tahiti(タヒチ) không?"."Không."

KANJI LIÊN QUAN