Thuộc Bộ: 歹[NGẠT, ĐÃI]
Âm ON : ザン サン
Âm KUN : のこ.る のこ.す そこな.う のこ.り
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ba (三) người chết (死) và chỉ có vũ khí của họ vẫn còn lại

KANJI LIÊN QUAN