Thuộc Bộ: 殳[THÙ]
Âm ON : ダン タン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi đang làm bậc thang bằng đá

KANJI LIÊN QUAN