Thuộc Bộ: 殳[THÙ]
Âm ON : デン テン
Âm KUN : との -どの
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cùng nhau ra cửa cung điện chống đón kẻ thù

KANJI LIÊN QUAN