Thuộc Bộ: 毋[VÔ, MƯU]
Âm ON : マイ
Âm KUN : ごと -ごと.に
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Mỗi người(人) có một người mẹ(母).

KANJI LIÊN QUAN