Thuộc Bộ: 氏[THỊ, CHI]
Âm ON : ミン
Âm KUN : たみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con người có một miệng (口) và họ tên (氏).

KANJI LIÊN QUAN