Thuộc Bộ: 丶[CHỦ] 水[THỦY]
Âm ON : エイ
Âm KUN : なが.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Vĩnh viễn chỉ có 1 giọt nước

KANJI LIÊN QUAN