Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 主[CHỦ, CHÚA]
Âm ON : チュウ
Âm KUN : そそ.ぐ さ.す つ.ぐ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
"Hãy cẩn thận, đừng đổ nước vào người ông chủ (主)".

KANJI LIÊN QUAN