Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 舌[THIỆT]
Âm ON : カツ
Âm KUN : い.きる い.かす い.ける
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi uống rất nhiều nước và trở nên nhanh nhẹn hơn