Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 㐬[]
Âm ON : リュウ ル
Âm KUN : なが.れる なが.れ なが.す -なが.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nước đổ lên đầu dòng sông thì với lưu thông đc