Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 巷[HẠNG]
Âm ON : コウ
Âm KUN : みなと
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy gặp nhau(共) ở bến tàu