Thuộc Bộ: 火[HỎA] 丁[ĐINH, CHÊNH, TRANH]
Âm ON : トウ
Âm KUN : ひ ほ- ともしび とも.す あかり
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngày xưa dùng LỬA đốt cái ĐINH lên cho phát sáng để làm ĐÈN hải ĐĂNG

KANJI LIÊN QUAN