Thuộc Bộ: 山[SAN, SƠN] 灰[HÔI, KHÔI]
Âm ON : タン
Âm KUN : すみ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tàn tro dưới núi là than

KANJI LIÊN QUAN