Thuộc Bộ: 灬[HỎA]
Âm ON : ム ブ
Âm KUN : な.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngôi nhà bị cháy và không có thứ gì qua khỏi

KANJI LIÊN QUAN