Thuộc Bộ: 灬[HỎA]
Âm ON : ゼン ネン
Âm KUN : しか しか.り しか.し さ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thịt chó nướng thì tất NHIÊN là ngon

KANJI LIÊN QUAN