Thuộc Bộ: 昭[CHIÊU] 灬[HỎA]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : て.る て.らす て.れる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
CHIẾU sáng bằng LỬA và MẶT TRỜI để TRIỆU tập mọi người!

KANJI LIÊN QUAN