Thuộc Bộ: 埶[NGHỆ] 灬[HỎA]
Âm ON : ネツ
Âm KUN : あつ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi cuộn tròn chính mình để giữ hơi ấm thoát ra

KANJI LIÊN QUAN