Thuộc Bộ: 火[HỎA]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : はしゃ.ぐ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ba quả táo trên cây mà bị hơ lửa sẽ thành TÁO xấy khô.

KANJI LIÊN QUAN