Thuộc Bộ: 火[HỎA] 暴[BẠO, BỘC]
Âm ON : バク
Âm KUN : は.ぜる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dưới ánh Mặt Trời Cộng thêm tác động của Lửa thì Nước dưới lòng đất sẽ phát Nổ

KANJI LIÊN QUAN