Thuộc Bộ:
Âm ON : フ
Âm KUN : ちち
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Cha tôi có một bộ ria mép.

KANJI LIÊN QUAN