Thuộc Bộ:
Âm ON : ヘン
Âm KUN : かた- かた
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là một bên của một cây.

KANJI LIÊN QUAN