Thuộc Bộ:
Âm ON : ギュウ
Âm KUN : うし
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là hình dạng của một một sừng

KANJI LIÊN QUAN