Thuộc Bộ: 牛[NGƯU] 寺[TỰ]
Âm ON : トク
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Những con bò(牛) là những động vật đặc biệt ở các đền (寺) Hindu

KANJI LIÊN QUAN