Thuộc Bộ: 大[ĐẠI, THÁI] 丶[CHỦ]
Âm ON : ケン
Âm KUN : いぬ いぬ-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một con chó

KANJI LIÊN QUAN