Thuộc Bộ:
Âm ON : ハン ボン
Âm KUN : おか.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con CHÓ mà phạm pháp thì cũng bị CUỐN vào nồi

KANJI LIÊN QUAN