Thuộc Bộ: 犬[KHUYỂN]
Âm ON : ジョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đặt con CHÓ dựa vào tường để kiểm tra tình TRẠNG bệnh tật

KANJI LIÊN QUAN