Thuộc Bộ: 苗[MIÊU]
Âm ON : ビョウ
Âm KUN : ねこ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con chó (犭KHUYỂN) xồ vào bụi Cỏ (艹 THẢO) ngoài Ruộng (田 ĐIỀN) để bắt con Mèo (猫 MIÊU) hoang. ..Tâm Sinh Tính..

KANJI LIÊN QUAN