Thuộc Bộ: 王[VƯƠNG, VƯỢNG] 丶[CHỦ]
Âm ON : ギョク
Âm KUN : たま たま- -だま
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bảo Ngọc 玉 trong thiên hạ đều do Vua 王 làm Chủ 丶 nhân.