Thuộc Bộ: 玉[NGỌC, TÚC]
Âm ON : チン
Âm KUN : めずら.しい たから
Cấp độ : N2
Cách nhớ
ông VUA đội NÓN tết tóc đuôi SAM rất HIẾM www.hung7.com

KANJI LIÊN QUAN