Thuộc Bộ: 王[VƯƠNG, VƯỢNG] 里[LÍ]
Âm ON : リ
Âm KUN : ことわり
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Vị vua (王) nghĩ ra những điều hợp lý thực hiện chúng trên những cánh đồng lúa (田).

KANJI LIÊN QUAN