Thuộc Bộ:
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : もち.いる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là hàng rào mà chúng ta sử dụng

KANJI LIÊN QUAN