Thuộc Bộ:
Âm ON : デン
Âm KUN : た
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cánh đồng

KANJI LIÊN QUAN